Talaşlı İmalat

Dökümün yolculuğunda hassas dokunuşların yapıldığı talaşlı imalat bölümümüz; C ve Y eksenli olmak üzere çeşitli yatay ve dikey tornalar, dik işleme merkezleri ve hassas indeksli yatay işleme merkezlerini içermektedir.